C03-镁及镁合金

镁合金制备及加工、微观组织研究及先进表征技术等。曾小勤        上海交通大学
蒋斌            重庆大学
杨院生        中科院金属研究所
秦高梧        东北大学
王慧远        吉林大学

 

上海交通大学、重庆大学、中科院金属研究所、东北大学、吉林大学


由大会统一出版周丽萍        上海交通大学        15921659599        lipingzhou@sjtu.edu.cn

展开

会议结束

收起

会议已结束

扫一扫,查看微官网